LỊCH HỌC LỚP DẠY TIẾNG NHẬT TÌNH NGUYỆN TẠI THÀNH PHỐ NIIGATA

tháng 12

Ngày thứ/Thời gian
Ngày thứ/Thời gian
Trình độ
Trình độ
Chi phí
Chi phí
Địa điểm
Địa điểm
tên của lớp & Số điện thoại liên hệ
tên của lớp & Số điện thoại liên hệ
Ngày thứ/Thời gian

Thứ 3 hàng tuần 

Sáng từ 10h-12h

Đóng cửa vào ngày 26 tháng 12

 

Trình độ
Sơ cấp – Cao cấp
Chi phí
3,500 yên/kì+ Tiền giáo trình
Địa điểm
Nishichiku Kouminkan (Uchino-machi 603, Nishi-ku)
tên của lớp & Số điện thoại liên hệ
Lớp học tiếng Nhật Taiken
Nishichiku Kouminkan ĐT : 025-261-0031
Ngày thứ/Thời gian

Ngày5, Ngày19 Tháng 12

10h sáng - 2h chiều

Trình độ
Từ Sơ cấp
Chi phí
300 yên/ buổi học
Địa điểm
Higashiku, Higashiku Plaza (Higashiku Shimokido 1)
tên của lớp & Số điện thoại liên hệ
Wawon II
Takenaka sensei ĐT:025-227-3621
Ngày thứ/Thời gian

Thứ 4 hàng tuần

Chiều từ 1h - 2h30 

Trình độ
Sơ cấp
Chi phí
500 yên/ tháng
Địa điểm
Crosspal Niigata
tên của lớp & Số điện thoại liên hệ
Lớp giao tiếp tiếng Nhật Niigata
Saito ĐT:090-2880-8267
Ngày thứ/Thời gian

Thứ 5 hàng tuần

Sáng từ 10h – 11h30

Đóng cửa vào ngày 28 tháng 12

Trình độ
Sơ cấp – Cao cấp
Chi phí
300 yên/ tháng
Địa điểm
Trường tiểu học Kobari Phòng hoạt động tình nguyện (ボランティアルーム), Nishuku Kobari 2
tên của lớp & Số điện thoại liên hệ
Lớp tiếng nhật Konnichiwa
Wakatsuki sensei ĐT:080-8431-0310
Ngày thứ/Thời gian

Thứ 5 hàng tuần 

Chiều từ 1h-3h

Đóng cửa vào ngày 28 tháng 12.

Trình độ
Sơ cấp - Cao cấp
Chi phí
1000 yên/ tháng
Địa điểm
Tòa đa chức năng khu vực Niitsu (Higashicho 2, Niitsu, Akiha-ku)
tên của lớp & Số điện thoại liên hệ
Lớp học tiếng Nhật Akiha 
Seino sensei ĐT :080-1091-8123
Ngày thứ/Thời gian

Thứ 6 hàng tuần  

Chiều từ 1h – 2h30

Trình độ
Sơ cấp và Sơ trung cấp
Chi phí
Tiền phô tô tài liệu
Địa điểm
Crosspal Niigata
tên của lớp & Số điện thoại liên hệ
Nhóm học tiếng Nhật Niigata
Masui sensei ĐT:090-4624-7404
Ngày thứ/Thời gian

Thứ 7 hàng tuần 

Sáng từ 10:00h - 12h  

Đóng cửa vào ngày 30 tháng 12

Trình độ
Sơ cấp - Cao cấp
Chi phí
1000 yên/ tháng
Địa điểm
Trung tâm Kuzutsuka Community (Toeicho, Kita-ku 1-1-18)
tên của lớp & Số điện thoại liên hệ
Lớp tiếng Nhật Iroha
Hasegawa sensei ĐT:080-4058-6640
Ngày thứ/Thời gian

Ngày 9 、Ngày 23 Tháng 12.

Sáng từ 10h30 - 12h 

Trình độ
Trình độ trung cấp
Chi phí
1,000 yên/ tháng
Địa điểm
CrossPal Niigata
tên của lớp & Số điện thoại liên hệ
One Piece
Koike sensei E-mail:buran014@yahoo.co.jp
Ngày thứ/Thời gian

Ngày 9、Ngày 23 Tháng 12.

Sáng từ 13:00h-14:30h.

Trình độ
Sơ trung cấp
Chi phí
500 yên/ buổi học
Địa điểm
Crosspal Niigata
tên của lớp & Số điện thoại liên hệ
Nagomi
Giáo viên Takeuchi lunaticsme@yahoo.ne.jp
Ngày thứ/Thời gian

 Ngày 16  Tháng 12.

 Sáng từ 10h30 - 12h

Trình độ
Lớp đọc báo
Chi phí
Tiền phô tô tài liệu
Địa điểm
Crosspal Niigata
tên của lớp & Số điện thoại liên hệ
Niigata Yaponika
Koketsu sensei E-mail:kenji.koketsu@gmail.com
Ngày thứ/Thời gian

Chủ Nhật hàng tuần

Sáng từ 10h - 12h

Đóng cửa vào ngày 31 tháng 12

Trình độ
Sơ cấp - Cao cấp
Chi phí
2000 yên/ tháng
Địa điểm
Trung tâm Ekinan Community (Yoneyama 4 Chuo-ku)
tên của lớp & Số điện thoại liên hệ
Hội hữu ái giáoiên tiếng Nhật Niigata
Saito sensei ĐT:090-5307-5153
Ngày thứ/Thời gian

Ngày 10、Ngày17 Tháng 12.

Chiều từ 1h -

Trình độ
Sơ cấp - Trung cấp
Chi phí
200 yên/lần+ Tiền phô tô tài liệu
Địa điểm
Trung tâm Chiiki Seikatsu Shirone(Shirone 1136 Minami-ku)
tên của lớp & Số điện thoại liên hệ
Kocobo
Takeishi sensei   ĐT:090-6624-5126
Ngày thứ/Thời gian

Chủ nhật hàng tuần 

Chiều từ 3h - 4h30

Trình độ
Nhập môn - Trung cấp
Chi phí
Học sinh mua sách theo hướng dẫn của giáo viên
Địa điểm
Crosspal Niigata
tên của lớp & Số điện thoại liên hệ
Ninibo
Tanaka sensei ĐT:080-3703-2880
Ngày thứ/Thời gian

Thứ 4 - thứ 7 hàng tuần 

Chiều từ 2h - 5h 

Trình độ
Lớp hỗ trợ học tập cho học sinh tiểu học
Chi phí
Tiền phô tô tài liệu
Địa điểm
Trung tâm Hayadori Community (Hayadori 37-1,Kita-ku)
tên của lớp & Số điện thoại liên hệ
Himawari/ Kotonoha
Kawasaki sensei ĐT:090-2756-0967