THÔNG TIN Y TẾ

●Tư vấn y tế miễn phí dành cho người nước ngoài

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ thông tin về y tế, bảo hiểm miễn phí cho các công dân nước ngoài bằng tiếng mẹ đẻ của họ - chương trình được đồng tổ chức bởi các bác sĩ, y tá tình nguyện viện thuộc “Ủy ban tư vấn y tế dành cho công dân người nước ngoài”. 

 Liên lạcỦy ban tư vấn y tế dành cho công dân người nước ngoài

Người đại diện:Okano Atsuo   E-mail:okano@rose.ocn.ne.jp
Ban thư ký:Sakaguchi Jun      E-mail:sakaj@unii.ac.jp

 

● Phái cử thông dịch viên y tế (Cử thông dịch viên của Trung tâm thông dịch viên y tế Niigata)

“Trung tâm thông dịch viên y tế Niigata” cử thông dịch viên y tế tới các cơ quan y tế để hỗ trợ cho các công dân người nước ngoài không giao tiếp được tiếng Nhật. Thông tin chi tiết, xin vui lòng điền “mẫu vấn tin” để nhận tư vấn.

  • Các ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Anh, tiếng Trung , trao đổi cụ thể nếu cần hỗ trợcác ngôn ngữ khác
  • Phí:3,000 yên/lần(1 lần 3 giờ, phí đi lại trả riêng)
 Liên lạc

Uy ban thông dịch viên y tế Niigata
Người đại diện:Sakaguchi Jun E-mail:niigatamic.enter@gmail.com

 

★ Mẫu vấn tin yêu cầu cử thông dịch viên y tế hỗ trợ (đường dẫn)