TRỢ CẤP PHÍ BẢO HIỂM Y TẾ QUỐC GIA CHO DU HỌC SINH TƯ PHÍ

 

 

Chúng tôi trợ cấp một phần (5000 yên) phí Bảo hiểm y tế quốc gia mà du học sinh phải đóng giúp du học sinh có thể yên tâm tiếp nhận điều trị y tế và có một cuộc sống du học ổn định.

※ Chúng tôi cũng đang kêu gọi quyên góp ủng hộ cho dự án này.
⇒ Vui lòng nhấn vào đây để biết thêm chi tiết

Làm thế nào để tôi nhận được trợ cấp phí bảo hiểm?
☆ Về trợ cấp chi phí Bảo hiểm y tế quốc gia

Các du học sinh đăng ký thủ tục cư trú tại thành phố Niigata sẽ tham gia vào bảo hiểm y tế quốc gia của thành phố Niigata. Khi gia nhập, du học sinh được cấp thẻ bảo hiểm y tế và đồng thời phải có nghĩa vụ thanh toán phí bảo hiểm. Hiệp hội giao hữu quốc tế thành phố Niigata và Trung tâm tình nguyện quốc tế Niigata NVC sẽ trợ cấp một phần chi phí bảo hiểm này (5000 yên) cho các bạn du học sinh. Dự án ngoài được sự bảo trợ của hai tổ chức trên đây còn nhận được sự đóng góp của các đoàn thể và tổ chức cá nhân khác. 

Các du học sinh đủ điều kiện nhận trợ cấp nếu trả lời “có” với tất cả các câu hỏi dưới đây.

  • Bạn hiện có đang sinh sống tại thành phố Niigata không?
  • Tư cách lưu trú của bạn có phải là du học sinh không?
  • Bạn có đang theo học tại các trường đại học, hệ cao học hoặc, các trường đại học ngắn hạn, trường cao đẳng, trường chuyên môn thuộc tỉnh Niigata không?
  • Bạn có phải du học sinh đi học bằng tư phí chứ không phải bằng học bổng quốc gia, học bổng của tỉnh hoặc theo chi phí của chính phủ không?
  • Bạn có thẻ bảo hiểm của Bảo hiểm y tế quốc gia không?
  • Bạn có thanh toán đầy đủ phí bảo hiểm trong thời hạn thanh toán không?

Bạn có thể nhận được trợ cấp phí bảo hiểm.

(Cho tới cuối năm tài chính, các du học sinh chưa thanh toán toàn bộ phí bảo hiểm của năm đó sẽ không được nhận trợ cấp.)

<Cách đăng ký nhận tiền trợ cấp>

Du học sinh đăng ký thông qua văn phòng phụ trách du học sinh của mỗi đơn vị trường học.
Du học sinh tiếp tục theo học tại trường hiện tại sẽ nộp đơn đăng ký cho năm học trước đó vào tháng 4 hàng năm. Với các du học sinh đã tốt nghiệp hoặc nghỉ học giữa chừng trường học hiện tại thì được đăng ký nộp đơn đăng ký của năm đó vào tháng 2.

Các du học sinh đủ điều kiện nhận trợ cấp, hãy chuẩn bị hồ sơ như dưới đây rồi nộp cho bộ phận phụ trách du học sinh của các trường.

Hồ sơ đăng ký bao gồm

  1. Đơn đăng ký (Nhận mẫu đơn đăng ký tại bộ phận quản lý du học sinh của mỗi trường)
  2. Giấy ủy quyền(Nhận mẫu này từ phòng quản lý du học sinh của mỗi trường)
  3. Bản copy thẻ bảo hiểm y tế quốc gia (Chụp mặc trước thẻ)
  4. Bản copy trang có ghi thông tin Chi nhánh, số thẻ, tên người thụ hưởng của sổ ngân hàng

<Thanh toán tiền trợ cấp>

Hiệp hội giao hữu quốc tế Niigata sẽ quyết định có trợ cấp cho người thụ hưởng hay từ chối sau khi tiếp nhận và thẩm tra hồ sơ hợp lệ.