Tháng 12 LỊCH HỌC LỚP DẠY TIẾNG NHẬT TÌNH NGUYỆN TẠI THÀNH PHỐ NIIGATA